AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Prosedürler

Güncelleme Tarihi: 17/07/2018

ACİL DÖKÜMAN LİSTESİ.docx
AFET ACİL DURUM DÖKMAN LİSTESİ.docx
1DÖKÜMAN YÖNETİMİ.docx
TH.PR.04 Transfüzyon Merkezi İşleyiş Prosedürü.docx
AMELİYATHANE DÖKÜMAN LİSTESİ.docx
YB-PR-01 YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.docx
TH.PR.11 KAN ÜRÜNLERİNİN İMHA USUL VE ESASLARI PROSEDÜRÜ .docx
TH.PR.10 TRANSFÜZYON MERKEZİ BAĞIŞÇI REAKSİYONLARI PROSEDÜRÜ.docx
TH.PR.09 KAN ALMA PROSEDÜRÜ.docx
TH.PR.08 KAN BİLEŞENLERİNİN HAZIRLANMASI PROSEDÜRÜ.docx
TH.PR.07 KAN TRANSFÜZYON SÜRECİ GÜVENLİK PROSEDÜRÜ.doc
TH.PR.06 TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST ve ÜRÜNLERİNİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK ÜZERE TÜM MALZEMELER İÇİN TEMİN VE KURULUM PROSEDÜRÜ.doc
TH.PR.05 TRANSFÜZYON MERKEZİ GÜVENLİK PROSEDÜRÜ.docx
LABARATUVAR DÖKÜMAN LİSTESİ.docx
TH.PR.03 KAN BAĞIŞÇILARININ UYGUNLUK KRİTERLERİ PROSEDÜRÜ.docx
TH.PR.02 TRANSFÜZYON MERKEZİ İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN KAYDEDİLMESİ VE RAPORLANMASI PROSEDÜRÜ.docx
PREEKLAMPTİK (Gebelik Zehirlenmesi) GEBEDE BESLENME.docx
LH.PR.02 LABORATUVAR GÜVENLİK PROSEDÜRÜ.doc
AY.PR.01 TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ.doc
KY.PR.04 KOMİTE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.doc
KY.PR.03 DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ.doc
KY.PR.02 ÖZ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.doc
KY.PR.01 YAZILI DÜZENLEMELERİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.doc
HB.PR.24 AMELİYATHANE DIŞI SEDASYON UYGULAMA PROSEDÜRÜ (2).docx
HB.PR.23 NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ FAALİYET PROSEDÜRÜ.docx
HB.PR.22 VENTİLATÖRE BAĞLI HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ .docx
HB.PR.19 AMELİYATHANEYE HASTA TRANSFERİ.docx
HB.PR.18 HASTANIN MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI PROSEDÜRÜ .docx
HB.PR.17 HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE RIZASININ ALINMASI PROSEDÜRÜ.doc
HB.PR.16 NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI PROSEDÜRÜ.docx
HB.PR.15 BASI YARASI ÖNELEME VE BAKIM PROSEDÜRÜ (2).docx
HB.PR.14 CERRAHİ UYGULAMA SONRASI HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ.docx
HB.PR.13 CERRAHİ UYGULAMA YAPILACAK HASTALARIN BAKIM PROSEDÜRÜ (1).docx
HB.PR.12 ÖZELLİKLİ HASTALARDA KLİNİK BAKIM,DESTEK PROSEDÜRÜ (1).doc
HB.PR.11 HASTA KISITLAMA PROSEDÜRÜ (1).doc
HB.PR.10 KONSÜLTASYON SÜREÇLERİ PROSEDÜRÜ (1).docx
HB.PR.09 GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ (1).doc
HB.PR.08 AĞRI PROSEDÜRÜ (1).doc
HB.PR.06 HASTA DÜŞME RİSKİ ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ.doc
HB.PR.05 HASTA KİMLİĞİ DOĞRULANMASI .doc
HB.PR.04 YATAN HASTA VE HASTA YAKINLARI EĞİTİM PLANI.doc
HB.PR.03 ACİL SERVİS HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ.doc
HB.PR.02 YATAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ (1).docx
HB.PR.01 AYAKTAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ (1).docx
GR.PR.01 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.doc
EY.PR.01 EĞİTİM PROSEDÜRÜ.doc
EY.PR.01 EĞİTİM KOMİTESİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ.doc
Enfekdiyon Birimi Döküman Listesi.docx
EN.PR.02 CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ.doc
EN.PR.01 ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ.doc
DIŞ DÖKÜMAN PROSEDÜRÜ.docx
Dİ.PR.01 HEMODİYALİZ HASTA BAKIMINA İLİŞKİN SÜREÇ PROSEDÜRÜ.docx
DH.PR.01 DOĞUM SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.docx
ÇG.PR.01 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ.doc
BL.PR.01 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.doc
AY.PR.03 TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI.doc
AY.PR.02 ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ.doc
AH.PR.01 AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.doc
AS.PR.01 ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.doc
01-SKS DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI VE KONTROLÜ PROSEDÜRÜ.doc