AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ

YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Memnuniyet Anketi

Güncelleme Tarihi: 17/07/2018

 

Çalışan Memnuniyet Anketi

Aşağıda yer alan soruları gerçekçi bir şekilde yanıtlamanız, çalışan görüş ve önerilerine önem veren ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen kurumumuz için yol gösterici olacaktır. Sizden beklenen, verilen cümleler konusundaki kanaatinizi Evet, Biraz/Kısmen ve Hayır ifadeleri arasından size en yakın gelen seçeneği belirterek bildirmenizdir. Bu konuda göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Kurum Yöneticisi

Kişisel Bilgiler:

Cinsiyetiniz: ( )Kadın ( )Erkek

Aitolduğunuzyaşkategorisinibelirtiniz.
( )20’nin altında ( ) 20-­29 ( )30-­39
( ) 40-­49 ( )50-­59 ( )60üstü

Eğitim durumunuzu belirtiniz.
( )Okuryazar değil( )Okuryazar( )İlkokul
( )Ortaokul ( ) Lise ( )Üniversite
( )Yüksek Lisans( )Doktora

 

Lütfen aşağıdaki ifadelerle ilgili görüşlerinizi sizin için uygun olan kutucuğu işaretleyerek belirtiniz (x).

Evet

Biraz/
Kısmen

Hayır

1

Aldığım eğitime uygun bir bölümde çalışıyorum.

 

 

 

2

Çalışma ortamım ve çalışma koşullarım ile ilgili yapılacak düzenlemelerde görüşüme başvurulur.

 

 

 

3

Çalışma mekânım rahat çalışabileceğim biçimde düzenlenmiştir.

 

 

 

4

Çalıştığım bölümde çalışan güvenliği tüm yönleriyle sağlanmaktadır.

 

 

 

5

Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme (teşekkür yazıları, ek ödeme ilave puanı, vb.) mekanizmaları işletilmektedir.

 

 

 

6

Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusunda iyileştirme faaliyetleri yapmaktadır.

 

 

 

7

Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

 

 

 

8

Yöneticilere sorunlarımı iletme imkânı bulurum.

 

 

 

9

Yönetim “ Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)” konusunda tüm çalışanları bilgilendirir.

 

 

 

10

Çalıştığım bölümün işleyişi konusunda önerilerim dikkate alınır.

 

 

 

 

Lütfen sizin için uygun olan kutucuğu işaretleyiniz (x).

 

Evet

Hayır

11

Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğradım.

 

 

12

Çalıştığım kuruma başlarken uyum eğitimi aldım.

 

 

 

13

Çalıştığım bölüme başlarken uyum eğitimi aldım.

 

 

 

14

Son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldım.

 

 

15

Çalıştığım bölüm ile ilgili olmak üzere, son 6 ay içinde hasta ve çalışan güvenliği (hasta kayıt ve kimlik bilgilerinin kayıt altında olması, hastaya doğru tedavi uygulanması, enfeksiyonların önlenmesi, mahremiyet, vb.) konularında eğitim aldım.

 

 

16

Hasta ve çalışan güvenliğini ihlal eden durumların raporlanması hakkında eğitim aldım.

 

 

Varsa görüş, önerileriniz.